Tagjaink

Jelenlegi tagjaink száma: 7

Tóth Tamás elnök

 

 

 

 

Bakarecz Attila

 

 

 

 

Dr. Hetesi Zsolt

 

 

 

 

Dr. Szenyéri Zoltán

 

 

 

 

Gyarmati Gyöngyi

 

 

 

 

Kalocsa Péter

 

 

 

 

Papp Zoltán

 


AKTUALITÁSOK

Az intézmény megújult sportpályájának és udvarának avatásával kezdődött a 2020/2021-es tanév a dombóvári gimnáziumban

 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel csak a meghívott díszvendégek hallhatták a helyszínen, a dombóvári gimnázium udvarán 2020. szeptember 1-jén a tanévnyitó alkalmából Dr. Szenyéri Zoltán intézményvezető köszöntőjét és a 6. n osztályosok színpompás, vidám műsorát.
Az iskola vezetője ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy minden nehézség ellenére nagyon eredményes volt a tavalyi esztendő, a végzős diákok jó eredményeket értek el az érettségi vizsgákon, nagyon jól szerepeltek a felvételiken. A tanévnyitó alkalmat adott arra, hogy hivatalosan felavassák a gimnázium megújult műfüves sportpályáját és térkövezett udvarát.
Az intézmény alapítványa, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00110 azonosító számú „Pálya a hétköznapokért, a közösségért” projekt keretében nyert majdnem 10 millió Ft-os Európai Uniós támogatást a Dombóvár Város Önkormányzata által 2018-ban meghirdetett pályázaton. A felújítás sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen volt az a 2020 nyarán született dombóvári képviselőtestületi határozat, amely alapján hitelkeretet kaptak a pályázat sikeres lezárása érdekében.
A gimnázium vezetője hangsúlyozta, nagyszerű érzés a számára, hogy a gimnázium ügye képviselőtestületi mandátumokon átívelően támogatott cél volt. Kifejezte reményét, hogy ez a jövőben is így folytatódik.
Az iskola egy másik régóta dédelgetett álma is teljesült. Elkészült az udvar térköves borítása, így végre méltó háttér áll rendelkezésükre ünnepeik, rendezvényeik megvalósításához.


2019/2020 folyamán nagyon komoly felajánlások, adományok történtek szülők, öregdiákok, egykori és mostani tanárok, az iskola tisztelői által, így 4,6 millió Ft gyűlt össze az Alapítvány számláján, amelyet hiánytalanul a felújítást szervező Tamási Tankerületi Központ rendelkezésére bocsátottak. A gimnázium fenntartója ezt az összeget mintegy 2 millió Ft-tal egészítette ki, így valósulhatott meg a beruházás. Dr. Szenyéri Zoltán hangsúlyozta, hogy saját erő, lelkesedés, innováció, pályázatírás nélkül nem tudott volna a gimnázium ilyen jelentős mértékben megújulni.
Az évnyitó második részében a 6. n osztályos diákok, osztályfőnökük, Kazinczi Katalin segítségével köszöntötték az új tanévet. A vidám műsorban a tavalyi digitális tanév furcsaságait, a mai kisdiákok gondolatait ismerhettük meg. A prózai és versrészletek mellett nem hiányozhatott a közös éneklés sem, amelyben Kerekesné Bauer Márta tanárnő vezetésével segítettek az iskolai kórus tagjai. A kicsikkel együtt énekelték a Republic együttes vidám, az évnyitó hangulatához teljesen illeszkedő dalát. A produkcióban Máté Szelina és Bayerle Luca 9. n, Till Bernadett, Szenyéri Gréta, Takács Lora 10. b osztályos tanulók vettek részt.
Az ünnepi program zárásaként a gimnázium könyvtárában Dr. Szenyéri Zoltán nyugállományba vonulása alkalmából díszoklevelet nyújtott át Kőváriné Misky Éva Zsuzsanna tanárnőnek. Köszöntötte azokat a meghívott díszvendégeket, akik kiemelt patrónusként csatlakoztak az intézmény fejlesztésének ügyéhez. A jelenlévő jeles támogatók közül díszoklevél adományozásával az intézmény tiszteletbeli tagjává fogadták Modric Editet, Éva Árpádot és Parrag Gyulát.

 

 

Méltó módon köszönt el a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium a 100. végzős évfolyamától

 

Rendhagyó időpontban, de a hagyományokhoz mindenben ragaszkodva köszönt el a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium a 2020-ban végzett évfolyamától. A tantermek és az árkádok színpompás díszítése, az utolsó becsengetés, a csinosan felöltözött és éneklő végzős diákok látványa mind-mind azt erősítette, hogy az alma mater és a volt iskolájába hivatalosan utolsó alkalommal visszatérő évfolyam is úgy gondolta, méltó módon kell megszervezni és megvalósítani az elköszönést.

 

1


Dr. Szenyéri Zoltán intézményvezető ünnepi beszédében szintén azt hangsúlyozta, hogy nem csupán a diákoknak, hanem a hozzátartozóknak és az iskolának is szüksége van a ballagásra. Köszönetet mondott a tanulóknak, hogy a közelgő egyetemi tanév és munkavégzés ellenére kiemelkedő többségben elfogadták a rendezvényre egykori iskolájuk invitálását. Felelevenítette a legutóbbi tanév nehézségeit, méltatta a végzősök helytállását a nehéz hónapokban, s különösen az érettségi időszakában.
Dr. Szenyéri Zoltán örömét és elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy elkészült az iskola udvarának térköves borítása, így méltó helyszínen tudják ezután rendezvényeiket lebonyolítani.  Az iskola öregdiákjai, szülők, tisztelők anyagi hozzájárulása kellett ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson. A cél eléréséhez nagy szükség volt Pintér Szilárd polgármester úr személyes anyagi támogatására, s a Csike Tamás tankerületi igazgató úr által irányított Tamási Tankerületi Központ nagyfokú segítségére.
Az intézmény tanulói jutalmainak átadása után Kisvárdai Antal tanár úr átvette a miniszter úr által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, az intézmény pedig érdemes tanári pályafutása elismeréseként örökös tagjai sorába fogadta. Tiszteletbeli taggá választották a térköves beruházásban óriási segítséget nyújtó szülőket, Boda Gábort és Dobszai Jánost. A végzős évfolyam támogatásáért, szakmai-emberi helytállásukért az intézményvezető virágcsokorral jutalmazta az osztályfőnököket, Bertáné Bozsér Bernadettet, Batka Ágnest és Király Gyulánét.
A 11. évfolyam diákjai osztályfőnökeik, Kisvárdainé Fábián Erika, Horváth Györgyi, Krommer Anita és Albrecht Ferenc irányításával nem csupán az épület feldíszítésében jeleskedtek, hanem az alkalomhoz illő, színvonalas műsorral búcsúztatták a végzősöket. Elmauer Gréta 11. a osztályos tanuló és Ranyhóczki Máté 10. b osztályos tanuló Milne Micimackó c. örökérvényű meséjéből adtak elő részleteket, majd Tieger Lilla 9.a osztályos tanuló gitárral kísérte Szabó Csenge 11. b osztályos tanuló ragyogó énekszámát. A műsorban közreműködtek a gimnázium kórusának tagjai: Máté Szelina és Bayerle Luca 8. n, Till Bernadett, Szenyéri Gréta, Takács Lora 9. b osztályos tanulók, karmesterük Kerekesné Bauer Márta tanárnő volt. A 11. évfolyam nevében Bessenyei Benjámin 11.n osztályos tanuló búcsúzott el az alkalomra írt aktuális mesével, amit Ranyhóczki Máté olvasott fel. A ballagás háziasszonya Janocskó Zsófia 11. n osztályos tanuló volt. A végzősök ünnepi gondolatait Somlyai Flóra 12. a, Kovács Klaudia 12. b és Óliás Dóra 12. n osztályos tanuló tolmácsolta.
A rendezvény a sok-sok évtizedes hagyományoknak megfelelően az ünnepélyes zászlóátadással zárult.  A díszvendégek sorában helyet foglalt városunk polgármestere, Pintér Szilárd, s Takácsné Miklós Réka a fenntartó Tamási Tankerületi Központ gazdasági igazgatóhelyettese.

 

 

Kiváló felvételi eredmények a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban

 

A nagyon szép év végi és érettségi eredmények már előre vetítették, hogy a digitális tanítás és a karantén időszak nehézségei ellenére is kiválóan szerepelnek majd intézményünk végzős tanulói a felvételi megmérettetésen.
Előzetes várakozásaink mindenben teljesültek, az elmúlt évek egyik legszebb eredménylistáját produkálták a 2020 júniusban érettségi bizonyítványt szerzett diákjaink. 89 tanulóból 71, tehát a diákok 80%-a jelentkezett a felsőoktatásba, amely az elmúlt évekhez képest jóval magasabb arány. A jelentkezettek 90 %-a egyetemen fog ősztől továbbtanulni. Az eredmények még értékesebbek, ha tudjuk, hogy a többségük az 1. helyen megjelölt szakon folytathatja életpályáját, s ha azt is tekintetbe vesszük, hogy majdnem 90 %-uk államilag finanszírozott helyekre került be. Büszkék vagyunk rá, hogy ismét van jogász, orvosi és nemzetközi tanulmányok szakra, államilag finanszírozottan bekerült diákunk. A slágerkar a végzőseink számára az idén a közgazdaságtudományi volt, majdnem egy tucatnyian lesznek egyetemisták ősztől Pécsett a kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy és számvitel szakokon, szintén állami finanszírozásban.

Szívből gratulálunk minden kedves sikeresen felvételt nyert diákunknak, kedves szüleiknek, rokonaiknak, osztályfőnökeiknek, kollégáinknak, mindenkinek, akinek szerepe volt abban, hogy minden nehézség ellenére életpályájukat sikeresen folytathatják.

 

 

 

 Egy rendkívüli tanév szép sikerei az Illyésben

 

 


Iskolánk szép sikerekkel, megújult külsővel, a digitális oktatás tapasztalataival gazdagodva zárta a 2019-2020-as tanévet. Kétségkívül az elmúlt tanév legkiemelkedőbb eredményének az oktatás világjárvány okozta helyzethez való hozzáigazítását, s ennek megfelelően a digitális tanrendre való átállást, valamint a rendkívüli helyzethez igazított érettségi vizsgák lebonyolítását könyvelhetjük el.  Rendkívül hálásak vagyunk a kollégáknak, az iskola technikai munkatársainak, a diákjainknak, a szülőknek az új, rendkívüli helyzethez való gyors alkalmazkodásért és a helytállásért! A megváltozott körülményeket az értékelésnél is figyelembe vettük, s az év végi osztályzatok súlyát a márciusig szerzett jegyek adták meg döntően. A javításra az online térben is többféle lehetőséget kínáltunk diákjaink számára, talán ezeknek is köszönhetően az iskola tanulmányi átlaga 4,35 lett, ami majdnem három tizeddel magasabb az elmúlt éveknél. Ugyanakkor nem lehet minden növekedést arra fogni, hogy ez csak az utolsó néhány hónapnak köszönhető. Az intézmény első féléves átlaga is jóval meghaladta az elmúlt év végét, tehát valószínűleg átlagos és normális feltételek között is az utóbbi évek egyik legszebb tanulmányi átlaga születhetett volna meg. 67 diák lett kitűnő és egyetlen diáknak sem került elégtelen osztályzat az év végi bizonyítványába. Nagyon sok versenyeredmény született, úgy is, hogy számos esetben az országos döntőket nem tartották meg. Az országos eredmények közül kiemelkedik Szieber Dominik 6. helyezése a Kitaibel Pál Középiskolai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyen, Lakatos Lukács 4. helyezése az Orchidea Pangea Matematikaversenyen, valamint a Trupp Zalán által elért 2. helyezés az Alkímia ma című levelezős kémia versenyen. A csapatversenyek közül kiemelkedő eredményként kell megemlíteni Bozsits Zsófia, Harmati Csenge, Szabó Kendra, Nagy Fanni 8. helyezését a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, a Ricsovics Lóránt, Tasi Sándor Márk, Gebhart Kevin, Rózsás János, Szőcs Levente által alkotott floorball csapatunk országos 5. helyezését a diákolimpián, a fiú kosárlabda csapatunk (Barabás Ábel, Reizinger Máté, Szőke Bálint, Halmai Dániel, Berta Boldizsár, Kuti Dominik, Nagy Balázs, Heisz András, Takács Arnold, Molnár Martin, Lalák Vince, Weich Mátyás) által kivívott 7. helyezést az Országos Kosárlabda Diákolimpián, valamint az Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokságon elért 9. helyezést Szita Richárd, Strijk Barnabás, Bárány Kristóf, Tóth Boldizsár jóvoltából.


Büszkék vagyunk végzős diákjaink eredményeire, mely az érettségi körüli többoldalú bizonytalanság ellenére is a közös eredményes munka bizonyítéka! Tudjuk, hogy nagyban befolyásolták az eredményt az új szabályok, és az átlag lényegesen magasabb lehetett volna, ha vannak szóbeli vizsgák. A 12. a osztály átlaga 3,94 lett. Hecker Noémi, Somlyai Flóra és Tavasz Petra kitűnő, Boda Janka jeles érettségi bizonyítványt vehetett át. Angolból 9, németből 4 nyelvvizsgát érő emelt szintű eredménnyel távoztak a diákok. Az emelt szintű vizsgázók közül kiemelendő a történelem átlaga, ami 4,8 lett. 33 diák 35 emelt szintű vizsgaeredményt ért el. A 12. b osztály átlaga 4,11 lett. 36 tanuló szerzett 37 emelt szintű vizsgaeredményt. 12 fő ért el angolból, 1 fő németből emelt szintű vizsgával nyelvvizsgát érő átlagot. Bálint Boglárka, Kovács Anna és Till Nikolett kitűnő, Kovács Ágnes, Kovács Klaudia és Hembach Patrik jeles bizonyítványt szerzett. Ebben az osztályban különösen kiemelnénk Till Nikolett látássérült tanulónk fantasztikus érettségi eredményét, a mögötte meghúzódó hatalmas és összetett, alázatos munkát mind a tanuló, mind az őt felkészítő kollégák részéről. A 12. n osztály átlaga 4,13 lett. Ebben a közösségben 6 angol és 2 német nyelvvizsgát érő emelt szintű nyelvi eredmény született. A 20 tanuló 21 emelt szintű vizsgát tett. Hegedüs Anna, Petró Dorottya és Tóth Boldizsár kitűnő, Bánfi András jeles érettségi bizonyítványt vehetett át. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a 89 végzős tanulóból 60 fő ment el tőlünk nyelvvizsgával, vagyis a diákok 67 %-a. 5 felsőfokú vizsgaeredménnyel is büszkélkedhet az évfolyam. A vizsgák száma 68 db, tehát majdnem egy tucat tanuló két nyelvvizsgabizonyítványt is szerzett az érettségi eredménye mellé.


A járványhelyzet miatt megcsonkított tanévben is több emlékezetes rendezvényt bonyolítottunk le. Többek közt nagyszabású programmal emlékeztünk meg épületünk fennállásának 90. évfordulójáról. A tanítás nélküli munkanap keretében megtartott ünnepségre számos egykori kiváló öregdiákunkat invitáltuk meg, akik előadásokat tartottak a népes hallgatóságnak. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy az épület fennállásának 90. évében az iskola környezetét is meg tudtuk újítani. Fenntartónk, a Tamási Tankerületi Központ jóvoltából 4 tanteremben tudtuk kicserélni az iskolabútort. Régóta dédelgetett álmunk vált valóra udvarunk térkövezésének megvalósulásával, valamint műfüves pályánk felújításával. Az ünnepélyes átadásra a tanévnyitó ünnepség keretében szeretnénk sort keríteni. Mivel a járvány miatti szabályozások nem tették lehetővé a ballagás májusban történő megszervezését, így augusztus 29-én szeretnénk elköszönni végzős diákjainktól.

 

 

Kiváló hangulatú estét és éjszakát tölthetett el az a közel 350 vendégünk, aki megtisztelte jelenlétével egyesületünk II. Öregdiák Támogató bálját. Köszönjük jelenlegi és egykori diákjainknak, a kedves szülőknek a részvételt, szíves segítségüket és felajánlásaikat! Köszönjük a Karawanka zenekarnak a fergeteges buli hangulatot és a Belvárosi Általános Iskola dolgozóinak a segítségét. Reméljük, hogy a következő bálunkon 2020-ban még többen jönnek el, hogy ismét egy jót mulassunk együtt.

 

Ezúton tisztelettel köszönjük minden kedves szülőnek, magánszemélynek, vállalkozónak, cégnek, hogy felajánlásaikkal támogatták második öregdiák bálunk megvalósulását. Köszönjük jelenlegi diákjainknak, hogy az osztályok nevében is tettek felajánlásokat.

 

A támogatók listáját ide kattintva lehet megtekinteni.

 

Az estén készült képekért kérjük kattintson ide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójáról a kilencedik évfolyamos diákjaink által előadott nagyszabású, rendkívül színvonalas előadással emlékeztünk meg. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójáról a kilencedik évfolyamos diákjaink által előadott nagyszabású, rendkívül színvonalas előadással emlékeztünk meg október 18-án a Tinódi Ház dísztermében. A Soós Gyopár, dr. Markóné Szabó Laura tanárnők, valamint Tóth Sándor tanár úr által összeállított műsort nemcsak a közel száz közreműködő részvételéből fakadó monumentalitás és a látványos színpadiasság tette egyedülállóvá, hanem a rendkívül személyes hangvétele és üzenete is. A forgatókönyv alapjául Soós Gyopár tanárnő édesapjának, dr. Soós Ferenc nyugalmazott egyetemi tanárnak a visszaemlékezései szolgáltak, aki az ELTE hallgatójaként személyesen élte meg 1956 sorsfordító eseményeit. A kortanú gondolatait megrázó hitelességgel, nagy átéléssel tolmácsolta Bíró Dávid, 10.a osztályos diákunk. Az előadást Keszte Boglárka 9.b osztályos tanuló művészi kidolgozottságú képei, valamint Lindmayer Jázmin (10.n) és Hetesi Krisztián (Apáczai Csere János Szakgimnázium) táncbetétei kísérték érzékletesen végig. A produkció zenei anyagának összeállításában dr. Pappné Farkas Gabriella, Kerekesné Bauer Márta, valamint Fenyvesi-Hilbert Henriett tanárnők vettek részt. A műsor háttérmunkálataiban Kurcz-Halmosi Anett és Kazinczi Katalin tanárnők, valamint Dancs Levente nyújtottak nagy segítséget. Diákjaink november 5-én, a nemzeti gyásznap alkalmából a város nagyközönsége előtt is bemutatták műsorukat. Szívből köszönjük a maradandó élményt nyújtó megemlékezést a műsor megálmodóinak, színpadra állítóinak, valamennyi szereplőnek és segítőnek. Az előadáson főszerepet játszó diákok igazgatói dicséretben részesülnek: a 10.a-ból: Bíró Dávid, a 10.n-ből: Lindmayer Jázmin, a 9.b-ből: Kardos László, Szekeres Zsanett, Sziebert Dominik, Keszte Boglárka, Balikó Dorina, Kálmán Kitti, Kovács Géza Róbert, Kőnig Loretta, László Diána, Takács Zoé, Török Regina, Varga Zsófi Réka, Horváth Míra, a 9.a-ból: Beihammer Boglárka, Kis Dorottya, Hecker Teodóra, Pap Evelin, Miski Hanna, Pápai Patrícia, Gyenei Anna, Kövesdi Virág, Berkl Tímea, Fazekas Karina, Babodi Lili, Deák Gergő, Molnár Dominik. A műsor osztályfőnöki dicséretben részesülő további szereplői: a 9.a-ból: Bálint Laura, Bite Sára Masa, Bocz Gergő, Boros Zsóka, Csere Vanda, Fetter Lilla, Fehér Zsófia, Gelencsér Zsombor, Horváth Zsófia, Horváth Vivien, Kálmán Szilvia, Kelemen Kristóf, Kéri Bence, Komprádt Panni, Kovács Emma, Misik Máté, Nagy Zsófia, Nyári Laura, Somogyvári Kíra, Takács Dávid, Tamás Zsófia, Uhlár Krisztofer, Vértesi Virág, a 9.b-ből: Antal Tamás, Bocz Dorka, Czinege Robin, Deli Bence, Dürvanger Richárd, Eklics Bence, Fellinger Vivien, Ficsor Eszter, Horváth Aliz, Janka Domitilla Kíra, Kovács Kornél, Kuti Dominik, Laub Ákos, Major Alexa, Nagy Alexandra, Nagy Balázs Zsolt, Nagy Viktória, Óbert Martin, Palkovics Kistóf, Ranyhóczki Máté, Sáfrány Hanna Franciska, Szita Richárd, Szücs Laura, Tardi Ákos Károly, Völgyi Bence Zsolt, a 9.n-ből: Ács Levente, Bádogos Levente Ferenc, Balogh Ákos István, Bedő Lázár, Bogos Zalán, Bogyay Gergő, Buda Gyöngyvér, Csiszár Dorottya, Dörnyei Botond, Esküdt Mihály, Gembiczki Enikő, Gyurka Zsófia, Martinka Márk, Máté Tamás, Nagy Ákos, Nagy Vivien, Pozsgai Alexa Mercédesz, Somogyi Attila, Strijk Barnabás László, Tar Dávid, Zelcsényi Napsugár, Zerényi Maja.

Az előadáson készült képekért kérjük kattintson ide

 

 

50 éves érettségi találkozót ünnepelt az 1968-as évfolyam. Május 26-án jeles évfordulóra gyűltek össze a dombóvári gimnáziumban az 1968-ban végzett A, C és D osztály tagjai. Az érettségi vizsgájuk 50. évfordulója alkalmából évfolyam találkozót szerveztek, melyre egykori tanáraikat is meghívták. A rendezvény főszervezője Kis Pál Jenő, az 1968-as IV. C osztály tagja volt, aki a gyülekezést követően, az egymás megismerése, s az emlékek felidézése feletti öröm közepette közös fényképezkedésre invitálta meg az árkádokhoz egykori iskolatársait. A fotózás után az iskolai könyvtárban gyűltek egybe az ünneplők. Nagy érdeklődéssel fedezték fel az iskola ottani helyiségeit, hiszen abban az időben - amikor ők a gimnáziumba jártak - ez az épületrész még szolgálati lakásként funkcionált. Az intézmény képviseletében Gyarmati Gyöngyi intézményvezető-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket. A gimnázium az ünneplők számára egy kis műsorral tette emlékezetesebbé a nevezetes alkalmat. A mostani diákság képviseletében Elmauer Gréta 9.a osztályos tanuló Ady Endre: „Üzenet egykori iskolámba” címet viselő költeményét adta elő, melynek életesszenciát magába sűrítő záró sorait együtt szavalták vele a meghatott öregdiákok. Csapó Zétény 11.b osztályos diák saját szerzeményeit adta elő zongorán. A műsort követően dr. Szenyéri Zoltán igazgató úr köszöntője következett, aki mesélt az iskola történetéről, múltjáról, jelenéről, majd átadta a jeles évforduló alkalmából készített emléklapokat. „Jubileumi emléklap”-ot nyújtott át az évfolyamot tanító, megjelent tanároknak: dr. Szőke Sándorné Marika néninek, Várnai Pálné Ternai Katalinnak és dr. Szabó Imrének. Az érettségi vizsgájuk 50. évfordulóját ünneplő diákokat pedig „Aranymatúra emléklap”-pal üdvözölte. Az intézményben első alkalommal adtak át az egykori tanárok és diákok számára emléklapokat, amivel a megbecsülésüket kívánták kifejezni mindazok felé, akik máig ápolják a dombóvári gimnázium hagyományait, szellemiségét. Igazgató úr az idén újjáalakult Dombóvári Gimnázium Öregdiák Egyesületéről is mesélt az egybegyűlteknek. A szervezet célja, hogy hidat építsen az iskola jelene és múltja között. Ehhez a célhoz kapcsolódik az is, hogy a továbbiakban az osztályok, évfolyamok jelzésére az 50, 60, 65, 70 és 75 éves érettségi évfordulók alkalmával emléklapok igényelhetők az iskolától. A gimnáziumi program zárásaként a diákok megkoszorúzták osztályfőnökeik emléktábláit az árkádok alatt, majd egykori osztálytermeikbe visszavonulva idézték fel a közös emlékeket, meséltek arról, hogy mi minden történt velük az elmúlt években. Az osztályonkénti múltidézést követően ismét egybegyűltek az évfolyamtársak, immár egy dombóvári étteremben, ahol estig nosztalgiáztak jó hangulatban.

Az osztálytalálkozón készült képekért kérjük kattintson ide

 

 

Különleges osztálytalálkozót tartottak 2018. május 19-én a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban. A résztvevők abból az alkalomból érkeztek hozzátartozóikkal az iskolába, hogy egy ritka, kerek évfordulót ünnepeljenek meg együtt. 1948-ban, tehát 70 évvel ezelőtt érettségiztek az intézményben, s ma is megható, meleg szeretettel, ragaszkodással emlékeznek meg egykori tanáraikról, az iskolában akkor folyt következetes nevelési és oktatási munkáról. Heten élnek még az egykor végzettek közül, sajnos egészségi okok miatt négyen tudtak eljönni a különleges alkalomra. Dr. Szenyéri Zoltán, a gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelent kedves iskolatársakat, Lőkös Ferenc építészt, Dr. Újváriné Dr. Szergényi Éva állatorvost, Tóth György nyugalmazott honvéd ezredest, volt minisztériumi osztályvezetőt, s Dr. Tarr György nyugalmazott törvényszéki bírót. Az ünnepi találkozón a kedves vendégek megtekintették az általuk létrehozott, kézzel rajzolt karikatúrákkal elkészült tablót, amely 2014-ban, a 66. érettségi találkozójukra készült, s ígéretet tettek arra, hogy amíg élnek, az eddigi hagyományaik alapján minden évben fel fogják keresni az alma matert.

Az osztálytalálkozón készült képekért kérjük kattintson ide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantasztikus nyári időben, óriási vendégsereg előtt tartotta intézményünk 2018. évi ballagási ünnepélyét. 87 végzős diákunk vett tőlünk hivatalos búcsút, nevükben saját költeményével Bakarecz Kíra 12. n osztályos tanuló köszönt el. Hangulatos közös dalt adott elő a teljes ballagó évfolyam is, a produkciót a végzősökből összeállt zenekar kísérte, aminek tagjai a következő diákok voltak: Kalocsa Luca 12.a, Harmati Gréta 12.b, Uzonyi Zalán 12.b, Heisz Domonkos 12.b, Smátrola Gergő 12.n, Pallos Marcell 12.b, Tieger Endre 12.b, Csáki Benedek 12.n, Papp Péter 12.n, Erdősi Márk 12.n, Varga Szabolcs 12.n. Köszönetünket fejezzük ki dr. Pappné Farkas Gabriella tanárnőnek a műsor zenei összeállításáért. Köszönetet mondunk a ballagást előkészítő és a búcsúztató műsort előadó 11. évfolyamnak, s osztályfőnökeiknek, Kovács Erzsébetnek, Erdélyi Tamásnak, Hajós Károlynak. A műsorban a következő tanulók vettek részt: Halmos Viktor 11.a, Kalocsa Luca 11.b, Simon Kati 11.b, Tóth Dániel 11.b, Rohonczi Ninon 11.n, Pápai Fruzsina 11.n, Szenyéri Dóra 11.n, Hurta Réka 11.n. A ballagási műsorban Balaskó János vezényletével közreműködött a gimnázistákból álló fúvószenekar, az együttes tagjai: Balaskó Anna 9.a, Elmauer Gréta 9.a, Bíró Dávid 9.a, Szarvas Dániel 10.b, Gyugyi Tamás 11.a, Bende Marcell 11.a, Balogh Péter 11.a, Lukács Dávid 11.a, Csapó Tomaj 11.b, Tulézi Zalán 11.n. A műsorban szereplő diákok igazgatói dicséretben részesülnek. Köszönetet mondunk a hangosítást biztosító Takács Györgynek, s a műsort rögzítő Másik TV tulajdonosának, Sinyi Zsoltnak. A hangosításban Fábos Márk 11. n osztályos és Habuczki Márk 9. c osztályos tanulók működtek közre, akik szintén igazgatói dicséretben részesülnek. Köszönetünket fejezzük ki a 9. évfolyamosoknak és osztályfőnökeiknek a pakolásban nyújtott segítségért. A rendezvény keretében Dr. Szenyéri Zoltán igazgató úr átadta az EMMI minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a nyugállományba vonult Bódogh Zoltánnak és Tarrné Naszádos Katalinnak. Tehetséggondozó, közösségszervező és osztályfőnöki munkájuk elismeréseként ajándékot nyújtott át Dr. Szóka Bernadettnek, Mesterházyné dr. Illés Ágnesnek, Batka Ágnesnek, Bertáné Bozsér Bernadettnek, Dr. Csernák-Szuhánszki Debórának, Juhász Viktóriának. A ballagási ünnepélyen kerültek átadásra az iskola alapítványai által adományozott díjak, illetve a jutalomkönyvek.

Az ünnepségen készült képekért kérjük kattintson ide

 

 

2018. április 28-án a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában rendezte meg a dombóvári gimnázium újjáalakult Öregdiák Egyesülete I. jótékonysági bálját. A Karawanka zenekar jóvoltából fergeteges hangulatban mulatott a helyszínen a szép számú vendégsereg, amelyben a régi és a jelenlegi diákok mellett elfogadták meghívásunkat a mai diákok szülei is. A résztvevők nevében szeretnénk megköszönni a rendezvénynek helyet adó iskola dolgozóinak, intézményünk Szülői Munkaközössége tagjainak, s iskolánk diákjainak és alkalmazottainak a munkáját, részvételét az előkészületekben és a szervezésben. A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tantestülete és diákjai nevében ezúton szeretnénk tisztelettel köszönetet mondani azoknak, akik felajánlásaikkal segítették a rendezvény megvalósulását.

Bálunkat támogatták:

5.n osztály 9.a osztály AranyCipó – Jászberényi Péter Attalai halászcsárda (Molnár Edina) Bakarecz Attila - Metarecz Kft. Bánfai Óraszalon Bazsinka Gabriella Bikali Élménybirtok Bikó Cégellátó Kft. Buda Gyöngyvér Budmil Ruházati Bolt Bujáki cukrászda Burda Méteráru Csivincsik Angéla (10.a osztály) Dombó Coop – Hotel Dombóvár Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási K Dombó-Ware Dömse család - 10.a osztály Dudásné Beberika Tímea és Csillagné Jobbágy Eszter Erle Autómosó Fortuna Étterem Gábor Balázs – Zircher Kitti - Z2 Cross GYM Gábor Sándor – Gábor Cukrászda Gerber Optika Gulyás család Gulyás Gyuláné H&H Ékszer Zálog Hajnalka Virágbolt Jobbágy Bernadett – WV Kft. Autómosó Karádi Kontroll Kft. Karászi Imre Kleopátra Divatékszer Konrádó étterem Kovács család - 10.b osztály Kovácsné Kollár Ágnes – körömlakkozás (körmös) Kőművesné Csorba Boglárka (Bogi műkörmös) MADI-Autószervíz és Kozmetika – Csizmadia Balázs Makkos József Napicikk Diszkont OTP Bank Paczári Mária Pátria Papírbolt Raiffeisen Bank Rákosfalvi Pál Rohonczi család Ro-Vet Kft. Sajgó Csaba Schiffer Lívia és Konrád Ramóna - 9.b osztály Schönfelder család - 9.c osztály Street One Szabó Péter Szemes Norbert – Szemi Autókozmetika Szicília Étterem – Maximum fitness Szuhay-völgyi gazdabolt TextilMánia USA Sport Weich Péter – Tarr Kft. Zelend Gyuláné

A bálban készült képeket ide kattintva lehet megtekinteni.

 

 

Az április 27-én megrendezett diáknapunk reggelén az időjárás még nem volt egészen biztos abban, hogy mit is akar, de idővel távoztak a felhők és átadták helyüket a szikrázó napsütésnek. A napot Hódi Balázs megválasztott diákigazgató és osztálya, a 12.n bevonulása nyitotta. Balázs beszéde után átnyújtotta az év tanárának megválasztott Erdélyi Tamás tanár úr megérdemelt díját, majd kezdetüket vették a programok. A diákok érdeklődésüknek megfelelően többek között kártya-és társasjátékokban vehettek részt, próbára tehették ügyességüket „éles” és „műanyag” céllövészeten és dartson; a pihenni vágyók a relaxációs szobába vonultak, az aktivitást választók prezentációkat tartottak, állatokat dédelgettek vagy többféle sportban mutatták meg képességeiket. Az udvaron az érdeklődők oldtimer és offroad járműveket tekinthettek meg, meghallgathatták iskolánk egykori diákja, Kovács „Gaboss” Gábor rap fellépését, továbbá vastagon meghinthették egymást pink színű partyporral. A kinti programokról drón segítségével videófelvételek készültek, ezekből hamarosan összeállítást készítünk! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik hozzájárultak a nap eseményeihez! A faliújság plakátját Bálint Kamilla, Erdei Anna és Kovács Dorka készítették. A diákigazgató oklevelét Regál Richárd tervezte. A programot Albrecht Ferenc tanár úr szervezte. A versenyek győztesei: Szabadulószoba kicsiknek: Gembiczki Enikő, Máté Tamás, Pozsgai Alexa Állatsimogató & kvíz: Molnár Fruzsina, Gembiczki Emília Nerf: Vas Benedek, Jobbágy Botond Kvíz: Bánfi András, Miklós Barabás Kvíz tanár-diák párosoknak: Erdélyi Tamás, Illés Dóra Céllövészet: Vida Dominik Természettudományos prezentációk: Simonics Liliána, Klemm Bianka, Bánfi András, Somlyai Flóra, Tóth Dániel Élő társas: Vétek Dorina Szabadulószoba nagyoknak: Bertók Norbert, Bálint Boglárka, Bogdán Ivett, Erős Viktor Mini Vegas: Balogh Péter Darts: Fábián Bence Légy stylist!: Boda Ajtony és csapata Twister: Horváth Borbála „Nagyok” focitornája: 11.n „Kicsik” focitornája: 8.n Röplabdatorna: A László Edina, Németh Dorina, Németh Gréta, Nagy Petra, Simon Szilvia, Péter Alexandra, Klemm Bianka összeállítású csapat Kosárlabdatorna: „A négy mesterlövész” csapata: Csapó Zsombor, Csapó Tomaj, Bíró Máté (ők hárman alkották a csapatot) E-figyelő: Vészi Lili Bianka A Diákönkormányzatot segítő, aktív tevékenysége okán jutalomban részesült: Lukács Karolina, Regál Richárd, Illés Dóra, Bálint Kamilla, Császár Cintia, Erdei Anna, Tieger Endre, Kalocsa Lilla, Habuczki Márk, Müller Ádám

A diáknapon készült képek megtekintéséhez kérjük kattintson ide.

 


Küldetésünk

Összefogni mindazokat, akik a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium mindennapi élete, hagyományai, kulturális-, művészeti értékei, múltja, jelene illetve jövőbeli fejlődése iránt érdeklődnek és a gimnázium hagyományainak megőrzéséhez, emlékeinek ápolásához, továbbá a fejlődéséhez tevékenységükkel aktívan hozzájárulni kívánnak.

 

Célja azon szellemi értékek, tudás és tapasztalat összegyűjtése és ezek produktív felhasználása annak érdekében, hogy a város lakosságának társadalmi és kulturális körülményei javuljanak.

 

Célja mindezek mellett az intézményben folyó oktatás- és nevelés fejlesztése, ismeretterjesztés, a gimnáziumban tanuló diákok képességeinek fejlesztése, gyermek- és ifjúságvédelem, egyúttal gyermek- és ifjúsági érdekképviselet ellátása. Az egyesület támogatni kívánja továbbá az intézményben folytatható sporttevékenységekben való részvétel aktivizálását, e téren a diákok mobilizálását, az egészséges életre való nevelést illetve a környezetvédelem fontosságának oktatását.

 

Erősíteni kívánja továbbá a gimnáziumhoz való kötődést, közreműködik a tanárok, iskolatársak között létrejött barátság életben tartásában.

 

A Dombóvári Gimnázium Öregdiák Egyesület Alapszabálya ide kattintva tölthető le.


Elérhetőségeink

 

 

0674 / 466-874 (Dr. Szenyéri Zoltán)

 

info@oregdiak-dombovarigimi.hu

 

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.